Regulamin i warunki reklamacji

Jeżeli masz problem z rusztowaniem

 1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedłożenie dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny bądź faktura VAT) wraz ze specyfikacją - dokument WZ (wydanie z magazynu).
 2. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest poprawne wypełnienie formularza reklamacyjnego i przesłania go na adres e-mail: reklamacje@rusztowania.pl albo faxem na nr (032) 2776500.
 3. Koszt dostawy reklamowanego towaru pokrywa Zamawiający, o ile wcześniej nie było innych ustaleń.
 4. Dostawy reklamowanego towaru wysyłane na koszt sprzedawcy nie będą przyjmowane (jeśli nie było innych ustaleń).
 5. Zgłoszenie reklamacyjne musi być złożone na wypełnionym czytelnie formularzu, którego wzór można uzyskać po wcześniejszym kontakcie z handlowcem wcześniej obsługującym tę transakcję. Zgłoszenie reklamacyjne może być wysłane drogą faksową, mailową, pocztową lub bezpośrednio dostarczone do naszej siedziby.
 6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru do magazynu sprzedawcy.
 7. Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta towaru zakupionego u sprzedawcy.
 8. W przypadku, gdy towar jest niezgodny z umową, Zamawiający może zażądać nieodpłatnej naprawy. Jeśli naprawa jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów, albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie, towar zostanie wymieniony na nowy i dostarczony do klienta.
 9. Różnice wynikające z indywidualnych i specyficznych ustawień kompletu rusztowania przez Zamawiającego (np. przeszkody, inne wymiary itp.) nie mogą być podstawą reklamacji najętego towaru.
 10. Reklamacji nie podlegają:
  • naturalne zużycie eksploatacyjne towaru,
  • towary posiadające uszkodzenia mechaniczne (np. niewłaściwe składowanie),
  • uszkodzenia powstałe w wyniku braku lub nieprawidłowej konserwacji rusztowania,
  • rusztowania użytkowane niezgodnie z Dokumentacją Techniczno – Ruchową.

Złożenie zamówienia za pośrednictwem portalu rusztowania.eu oznacza akceptację postanowień regulaminu.

 

Copyright 2023 rusztowania.eu, Wszelkie prawa zastrzeżone