Rusztowanie C1

Oferowane przez nas zestawy rusztowań

Zestaw C1
Zestaw C1 siatka
Dedykowany jest dla małych i średnich firm.

Zestaw rusztowaniowy typu ramowego przeznaczony jest do prac ogólnobudowlanych, izolacyjnych (docieplenia), czystościowych, konserwatorskich, dekoratorskich, malarskich, , montażu instalacji przemysłowych, itp.
Zestaw C1 współpracuje z innymi systemami rusztowań ramowych takich firm jak : BAUMANN Mostostal, LAYHER, ALFIX, ASSCO, LIBERO.
Nazwa Zestaw C1
Powierzchnia robocza [m2] Iloczyn wysokości roboczej i długości zestawu rusztowaniowego 101
Ilość pionów komunikacyjnych 3,0m Wymagana przepisami, niezbędna część każdego zestawu rusztowaniowego realizująca funkcję komunikacji pionowej 1
Wysokość ostatniego podestu roboczego [m] Odległość pomiędzy podstawą zestawu rusztowaniowego (podstawką śrubową), a górną powierzchnią podestu najwyższej kondygnacji 6,25
Wysokość robocza rusztowania Wysokość ostatniego podestu roboczego powiększona o zasięg pracy (ramion) przeciętnego pracownika (~ + 2,0 m) 8,25
Długość rusztowania Odległość pomiędzy skrajnymi (zewnętrznymi) słupkami ram zestawu rusztowaniowego 12,28
Rama BAL Główny element nośny (konstrukcyjny) zestawu rusztowaniowego, stanowi bazę do montażu podestów i pozostałych elementów rusztowania – stal cynkowana ogniowo. 15
Podest stalowy 3,07m BAL Podstawowy element roboczo - komunikacyjny (komunikacja pozioma) zestawu rusztowaniowego, spełniający jednocześnie funkcję stężeń poziomych. Wykonany ze stali ocynkowanej ogniowo w dwóch wersjach perforacji otworowej : podstawowa tzw. ”groszek” oraz o obniżonym ciężarze tzw. „fasolka” 18
Podest komunikacyjny 3,07m BAL Element składowy pionu komunikacyjnego zestawu rusztowaniowego , o konstrukcji aluminiowo-sklejkowej (sklejka antypoślizgowa). 3
Poręcz 3,07m BAL Główny element realizujący funkię bhp pracy na zestawie rusztowaniowym. Każde pole zestawu od strony zewnętrznej musi być zabezpieczone 2 poręczami : główną i pośrednią. 28
Stężenie ukośne 3,07m BAL Element stabilności zestawu rusztowaniowego – stal ocynkowana. Należy stężać min. co piąty pion zestawu , ale min. 2 stężenia na jednej kondygnacji . 6
Poręcz poprzeczna BAL Element zabezpieczenia bocznej strony zestawu rusztowaniowego na kondygnacjach pośrednich ( zastępująca poręcz główną i pośrednią ) – stal ocynkowana ogniowo 4
Ramka górna BAL Element konstrukcyjny najwyższej kondygnacji – zabezpieczenie od strony bocznej oraz realizujący w narożu rusztowania funkcję stojaka do mocowania poręczy– stal ocynkowana. 2
Ramka L BAL Element konstrukcyjny najwyższej kondygnacji – realizujący funkcję stojaka do mocowania poręczy od strony czołowej zestawu rusztowaniowego - stal ocynkowana ogniowo. 3
Deska burtowa 3,07m BAL Element realizujący funkię bhp pracy na zestawie rusztowaniowym – zabezpieczenie przed niepożądanym upadkiem przedmiotów zlokalizowanych na pomoście np. narzędzia, materiały 12
Deska burtowa poprzeczna BAL Element realizujący funkię bhp pracy na zestawie rusztowaniowym od strony bocznej – zabezpieczenie przed niepożądanym upadkiem przedmiotów zlokalizowanych na pomośście np. narzędzia, materiały . 6
Łącznik kotwicy 0,5m Element mocujący ( kotwiący ) zestaw rusztowaniowy do elewacji o zróżnicowanej długości , dostosowanej do wymagań użytkownika : 1150, 1500, 2000 mm. – stal ocynkowana. 9
Podstawa śrubowa L=400 Niezbędny element podstawy zestawu rusztowaniowego o zróżnicowanej wysokości , dostosowanej do wymagań użytkownika : 400, 500, 600, 800 mm. – stal ocynkowana. 10
Złącza budowlano-krzyżowe Wyrób odkuwany, przeznaczony do łączenia dwóch elementów rurowych pod kątem 90º 9
Cena zestawu [zł netto] 7 959,57
POWRÓT KONTAKT Z HANDLOWCEM

 

Copyright 2023 rusztowania.eu, Wszelkie prawa zastrzeżone