Rusztowanie A3

Oferowane przez nas zestawy rusztowań

Zestaw A3
A3 siatka
Dedykowany jest dla dużych firm.

Zestaw rusztowaniowy typu ramowego przeznaczony jest do prac ogólnobudowlanych, izolacyjnych (docieplenia), montażu instalacji przemysłowych, itp.
Zestaw A3 współpracuje z innymi systemami rusztowań ramowych takich firm jak : PIONART, TERMOSPRZĘT.
Nazwa Zestaw A3
Powierzchnia robocza [m2] Iloczyn wysokości roboczej i długości zestawu rusztowaniowego 495
Ilość pionów komunikacyjnych 3,0m Wymagana przepisami, niezbędna część każdego zestawu rusztowaniowego realizująca funkcję komunikacji pionowej 1
Wysokość ostatniego podestu roboczego [m] Odległość pomiędzy podstawą zestawu rusztowaniowego (podstawką śrubową), a górną powierzchnią podestu najwyższej kondygnacji 6,25
Wysokość robocza rusztowania Wysokość ostatniego podestu roboczego powiększona o zasięg pracy (ramion) przeciętnego pracownika (~ + 2,0 m) 8,25
Długość rusztowania Odległość pomiędzy skrajnymi (zewnętrznymi) słupkami ram zestawu rusztowaniowego 60
Rama Główny element nośny (konstrukcyjny) zestawu rusztowaniowego, stanowi bazę do montażu podestów i pozostałych elementów rusztowania – stal cynkowana ogniowo. 63
Podest komunikacyjny z drabiną 3,0m Element składowy pionu komunikacyjnego zestawu rusztowaniowego , o konstrukcji aluminiowo-sklejkowej (sklejka antypoślizgowa). 3
Podest stalowy 3,0m Podstawowy element roboczo - komunikacyjny (komunikacja pozioma) zestawu rusztowaniowego, spełniający jednocześnie funkcję stężeń poziomych. Wykonany ze stali ocynkowanej ogniowo w dwóch wersjach perforacji otworowej : podstawowa tzw. ”groszek” oraz o obniżonym ciężarze tzw. „fasolka” 114
Podstawka śrubowa L=400 Niezbędny element podstawy zestawu rusztowaniowego o zróżnicowanej wysokości , dostosowanej do wymagań użytkownika : 400, 500, 600, 800 mm. – stal ocynkowana. 42
Stężenie poziome 3,0m Element konstrukcyjny zestawu rusztowaniowego realizujący funkcję stabilności poziomej na najniżej kondygnacji – stal ocynkowana. Na pozostałych kondygnacjach funkcja stężeń poziomych realizowana jest (wymiennie) przez podesty stalowe. 0
Poręcz 3,0m Główny element realizujący funkię bhp pracy na zestawie rusztowaniowym. Każde pole zestawu od strony zewnętrznej musi być zabezpieczone 2 poręczami : główną i pośrednią. 140
Stężenie ukośne 3,0m Element stabilności zestawu rusztowaniowego – stal ocynkowana. Należy stężać min. co piąty pion zestawu , ale min. 2 stężenia na jednej kondygnacji . 18
Nakładka na podstawki zespolona Element najniższej kondygnacji zestawu rusztowaniowego, umożliwiający montaż stężenia poziomego podstawy rusztowania oraz stężenia ukośnego – stal ocynkowana. 21
Stężenie górne 3,0m Element stabilizujący (usztywniający) osprzęt ostatniej kondygnacji zestawu rusztowaniowego tj. ramki górne, typu „L”, poręcze - stal ocynkowana ogniowo. 0
Poręcz poprzeczna Element zabezpieczenia bocznej strony zestawu rusztowaniowego na kondygnacjach pośrednich ( zastępująca poręcz główną i pośrednią ) – stal ocynkowana ogniowo 4
Deska burtowa 3,0m Element realizujący funkię bhp pracy na zestawie rusztowaniowym – zabezpieczenie przed niepożądanym upadkiem przedmiotów zlokalizowanych na pomoście np. narzędzia, materiały 60
Deska burtowa poprzeczna Element realizujący funkię bhp pracy na zestawie rusztowaniowym od strony bocznej – zabezpieczenie przed niepożądanym upadkiem przedmiotów zlokalizowanych na pomośście np. narzędzia, materiały . 6
Łącznik kotwicy Element mocujący ( kotwiący ) zestaw rusztowaniowy do elewacji o zróżnicowanej długości , dostosowanej do wymagań użytkownika : 1150, 1500, 2000 mm. – stal ocynkowana. 23
Ramka górna Element konstrukcyjny najwyższej kondygnacji – zabezpieczenie od strony bocznej oraz realizujący w narożu rusztowania funkcję stojaka do mocowania poręczy– stal ocynkowana. 2
Ramka L=0,8m Element konstrukcyjny najwyższej kondygnacji – realizujący funkcję stojaka do mocowania poręczy od strony czołowej zestawu rusztowaniowego - stal ocynkowana ogniowo. 19
Złącze krzyżowe odkuwane Wyrób odkuwany, przeznaczony do łączenia dwóch elementów rurowych pod kątem 90º 23
Cena zestawu[zł netto] 30 094,64
POWRÓT KONTAKT Z HANDLOWCEM

 

Copyright 2023 rusztowania.eu, Wszelkie prawa zastrzeżone