Rusztowanie A2

Oferowane przez nas zestawy rusztowań

Zestaw A2
Zestaw A2 siatka
Dedykowany jest dla firm średnich i dużych.

Zestaw rusztowaniowy typu ramowego przeznaczony jest do prac ogólnobudowlanych, izolacyjnych (docieplenia), malarskich, montażu instalacji przemysłowych itp.
Zestaw A2 współpracuje z innymi systemami rusztowań ramowych takich firm jak : PIONART, TERMOSPRZĘT.
Nazwa Zestaw A2
Powierzchnia robocza [m2] Iloczyn wysokości roboczej i długości zestawu rusztowaniowego 248
Ilość pionów komunikacyjnych 3,0m Wymagana przepisami, niezbędna część każdego zestawu rusztowaniowego realizująca funkcję komunikacji pionowej 1
Wysokość ostatniego podestu roboczego [m] Odległość pomiędzy podstawą zestawu rusztowaniowego (podstawką śrubową), a górną powierzchnią podestu najwyższej kondygnacji 6,25
Wysokość robocza rusztowania Wysokość ostatniego podestu roboczego powiększona o zasięg pracy (ramion) przeciętnego pracownika (~ + 2,0 m) 8,25
Długość rusztowania Odległość pomiędzy skrajnymi (zewnętrznymi) słupkami ram zestawu rusztowaniowego 30
Rama Główny element nośny (konstrukcyjny) zestawu rusztowaniowego, stanowi bazę do montażu podestów i pozostałych elementów rusztowania – stal cynkowana ogniowo. 33
Podest komunikacyjny z drabiną 3,0m Element składowy pionu komunikacyjnego zestawu rusztowaniowego , o konstrukcji aluminiowo-sklejkowej (sklejka antypoślizgowa). 3
Podest stalowy 3,0m Podstawowy element roboczo - komunikacyjny (komunikacja pozioma) zestawu rusztowaniowego, spełniający jednocześnie funkcję stężeń poziomych. Wykonany ze stali ocynkowanej ogniowo w dwóch wersjach perforacji otworowej : podstawowa tzw. ”groszek” oraz o obniżonym ciężarze tzw. „fasolka” 54
Podstawka śrubowa L=400 Niezbędny element podstawy zestawu rusztowaniowego o zróżnicowanej wysokości , dostosowanej do wymagań użytkownika : 400, 500, 600, 800 mm. – stal ocynkowana. 22
Stężenie poziome 3,0m Element konstrukcyjny zestawu rusztowaniowego realizujący funkcję stabilności poziomej na najniżej kondygnacji – stal ocynkowana. Na pozostałych kondygnacjach funkcja stężeń poziomych realizowana jest (wymiennie) przez podesty stalowe. 0
Poręcz 3,0m Główny element realizujący funkię bhp pracy na zestawie rusztowaniowym. Każde pole zestawu od strony zewnętrznej musi być zabezpieczone 2 poręczami : główną i pośrednią. 71
Stężenie ukośne 3,0m Element stabilności zestawu rusztowaniowego – stal ocynkowana. Należy stężać min. co piąty pion zestawu , ale min. 2 stężenia na jednej kondygnacji . 9
Nakładka na podstawki zespolona Element najniższej kondygnacji zestawu rusztowaniowego, umożliwiający montaż stężenia poziomego podstawy rusztowania oraz stężenia ukośnego – stal ocynkowana. 11
Stężenie górne 3,0m Element stabilizujący (usztywniający) osprzęt ostatniej kondygnacji zestawu rusztowaniowego tj. ramki górne, typu „L”, poręcze - stal ocynkowana ogniowo. 0
Poręcz poprzeczna Element zabezpieczenia bocznej strony zestawu rusztowaniowego na kondygnacjach pośrednich ( zastępująca poręcz główną i pośrednią ) – stal ocynkowana ogniowo 4
Deska burtowa 3,0m Element realizujący funkię bhp pracy na zestawie rusztowaniowym – zabezpieczenie przed niepożądanym upadkiem przedmiotów zlokalizowanych na pomoście np. narzędzia, materiały 30
Deska burtowa poprzeczna Element realizujący funkię bhp pracy na zestawie rusztowaniowym od strony bocznej – zabezpieczenie przed niepożądanym upadkiem przedmiotów zlokalizowanych na pomośście np. narzędzia, materiały . 6
Łącznik kotwicy Element mocujący ( kotwiący ) zestaw rusztowaniowy do elewacji o zróżnicowanej długości , dostosowanej do wymagań użytkownika : 1150, 1500, 2000 mm. – stal ocynkowana. 12
Ramka górna Element konstrukcyjny najwyższej kondygnacji – zabezpieczenie od strony bocznej oraz realizujący w narożu rusztowania funkcję stojaka do mocowania poręczy– stal ocynkowana. 2
Ramka L=0,8m Element konstrukcyjny najwyższej kondygnacji – realizujący funkcję stojaka do mocowania poręczy od strony czołowej zestawu rusztowaniowego - stal ocynkowana ogniowo. 9
Złącze krzyżowe odkuwane Wyrób odkuwany, przeznaczony do łączenia dwóch elementów rurowych pod kątem 90º 12
Cena zestawu [zł netto] 15 803,23
POWRÓT KONTAKT Z HANDLOWCEM

 

Copyright 2023 rusztowania.eu, Wszelkie prawa zastrzeżone